Parasiter – ett riktigt elände

Precis som vi kattägare/uppfödare nu lever med coronavirus och FIP måste vi lära oss att leva med parasiter.

Men testar vi inte misstänkta katter kommer det att ta lång tid att komma dit. Att det bedrivs en häxjakt på katterier som drabbats av parasiter underlättar inte heller.

Ingen vill naturligtvis drabbas av smitta i sitt katteri. Men varför vara så rädd för dem som haft parasiter, blivit av med dem och kontinuerligt testar sina katter?

Undersökningar har visat att 20-30% av friska katter på utställning har parasiter. Om dessa ägare testat de katter som har diarré skulle smittorisken på utställningar ha minskat rejält.

Testade katter som inte längre har parasiter och testas kontinuerligt eller otestade katter med dålig mage där ägarna inte kan/vill/törs testa för parasiter…

Vem ska du vara rädd för?