Resurser

Denna webbplats har skapats för att avdramatisera parasitsmitta och få människor att bli mer öppna om deras katter drabbats.

Tills vidare hänvisar vi till SVA:s informativa hemsida

Parasiter hos katt
http://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt

Råd för att minska/slippa smittsamma sjukdomar i sitt katteri/sin kattgrupp
http://www.sva.se/djurhalsa/katt/rekommendationer-parasitorsakade-diarreer-katt/rad-for-att-minska-slippa-smittsamma-sjukdomar-i-katteri-kattgrupp

Råd för att bli av med en smittsam sjukdom i sitt katteri/sin kattgrupp
http://www.sva.se/djurhalsa/katt/rekommendationer-parasitorsakade-diarreer-katt/rad-for-att-bli-av-med-en-smittsam-sjukdom-i-sitt-katteri-kattgrupp

Rekommendationer – parasitorsakade diarréer i kattbesättningar
http://www.sva.se/djurhalsa/katt/rekommendationer-parasitorsakade-diarreer-katt

Rekommendationerna ovan som pdf för utskrift
http://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/djurhalsa/katt/katt-parasiter.pdf

Provtagning parasitpaket katt
http://www.sva.se/analyser-och-produkter/analyser-av-djur-och-foder/katt1/parasitpaket-katt

 

Giardia intestinalis hos katt
http://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt/giardia-katt

Tritrichomonas foetus hos katt
http://www.sva.se/djurhalsa/katt/parasiter-hos-katt/tritrichomonas-katt

Lämna en kommentar